Jan Tadeusz Orzeszko

wojski piński, stolnik piński, strażnik piński, poseł

Jan Tadeusz Orzeszko herbu Korab – wojski piński w latach 1778-1792, stolnik piński w latach 1765-1778, strażnik piński w latach 1756-1765.

Poseł powiatu pińskiego na sejm konwokacyjny 1764 roku. Jako delegat był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z powiatu pińskiego w 1764 roku[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 106.

BibliografiaEdytuj

  • Tomasz Szwaciński, Sejmiki poselskie przed konwokacją 1764 r., w: Kwartalnik Historyczny R. 113 nr 1 (2006), s. 42.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 373.