Jan Zygmunt Wańkowicz

Jan Zygmunt Wańkowicz herbu Lis (zm. w 1718 roku) – podstoli wendeński w latach 1692-1697[1], podczaszy wiłkomierski w 1678 roku, porucznik chorągwi pancernej[2].

Żonaty z córką kasztelana witebskiego Zofią Chrapowicką.

BibliografiaEdytuj

  • Гербоўнік беларускай шляхты. Т 3. В. / Дз.Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А.Рахуба. – Мінск, 2014, s. 143.
  • Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 282.

PrzypisyEdytuj

  1. niektóre źródła podają, że był nim jeszcze w 1702 roku
  2. chodzi prawdopodobnie o chorągiew petyhorską