Jednostki NUTS w Polsce

Jednostki NUTS w Polsce – system statystycznych jednostek terytorialnych w Polsce stanowiący część standardu NUTS, zintegrowany z innymi jednostkami tego typu w Unii Europejskiej.

HistoriaEdytuj

Jednostki NUTS zostały formalnie wprowadzone w Polsce 26 listopada 2005 roku, zatem dopiero półtora roku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej[1]. Odpowiadały one przyjętej wcześniej w Polsce Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Wprowadzono wówczas 6 jednostek na poziomie NUTS 1 (regiony), 16 jednostek na poziomie NUTS 2 (województwa) i 45 jednostek na poziomie NUTS 3 (podregiony)[1]. Podział na jednostki NUTS 1 i NUTS 2 początkowo nie ulegał zmianie, zmianie ulegał natomiast podział na jednostki NUTS 3: od 1 stycznia 2008 roku zwiększono liczbę tych jednostek do 66 (zmiana nastąpiła w 14 województwach)[2], zaś od 1 stycznia 2015 roku zwiększono ich liczbę do 72 (zmiany w 6 województwach, w tym w dwóch polegające wyłącznie na zmianie przynależności powiatów do podregionu)[3]. Podział statystyczny Polski na wszystkich poziomach NUTS został natomiast zmieniony z dniem 1 stycznia 2018 roku – województwo mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę statystyczną poziomu NUTS 2, zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne, liczbę jednostek poziomu NUTS 1 zwiększono do 7, a jednostek poziomu NUTS 3 do 73, jednocześnie zmieniono nazwę jednostek poziomu NUTS 1 na makroregiony, a jednostek NUTS 2 na regiony[4].

Podział statystyczny obowiązujący od 1 stycznia 2018Edytuj

Obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku podział terytorium Polski na jednostki NUTS wygląda następująco[4]:

 • NUTS 1 – makroregiony (grupujące województwa) – 7 jednostek
 • NUTS 2 – regiony (województwo lub część województwa) – 17 jednostek
 • NUTS 3podregiony (zgrupowanie kilku powiatów) – 73 jednostki
 
Jednostki NUTS 1 (makroregiony) istniejące w Polsce od 1 stycznia 2018 roku
 
Jednostki NUTS 2 (regiony) istniejące w Polsce od 1 stycznia 2018 roku
 
Jednostki NUTS 3 (podregiony) istniejące w Polsce od 1 stycznia 2018 roku
Kod Poziom 1 (makroregion) Poziom 2 (region) Poziom 3 (podregion)
PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY    
PL21   Małopolskie  
PL213     Miasto Kraków
PL214     Krakowski
PL217     Tarnowski
PL218     Nowosądecki
PL219     Nowotarski
PL21A     Oświęcimski
PL22   Śląskie  
PL224     Częstochowski
PL225     Bielski
PL227     Rybnicki
PL228     Bytomski
PL229     Gliwicki
PL22A     Katowicki
PL22B     Sosnowiecki
PL22C     Tyski
PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI    
PL41   Wielkopolskie  
PL411     Pilski
PL414     Koniński
PL415     Miasto Poznań
PL416     Kaliski
PL417     Leszczyński
PL418     Poznański
PL42   Zachodniopomorskie  
PL424     Miasto Szczecin
PL426     Koszaliński
PL427     Szczecinecko-pyrzycki
PL428     Szczeciński
PL43   Lubuskie  
PL431     Gorzowski
PL432     Zielonogórski
PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI    
PL51   Dolnośląskie  
PL514     Miasto Wrocław
PL515     Jeleniogórski
PL516     Legnicko-głogowski
PL517     Wałbrzyski
PL518     Wrocławski
PL52   Opolskie  
PL523     Nyski
PL524     Opolski
PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY    
PL61   Kujawsko-pomorskie  
PL613     Bydgosko-toruński
PL616     Grudziądzki
PL617     Inowrocławski
PL618     Świecki
PL619     Włocławski
PL62   Warmińsko-mazurskie  
PL621     Elbląski
PL622     Olsztyński
PL623     Ełcki
PL63   Pomorskie  
PL633     Trójmiejski
PL634     Gdański
PL636     Słupski
PL637     Chojnicki
PL638     Starogardzki
PL7 MAKROREGION CENTRALNY    
PL71   Łódzkie  
PL711     Miasto Łódź
PL712     Łódzki
PL713     Piotrkowski
PL714     Sieradzki
PL715     Skierniewicki
PL72   Świętokrzyskie  
PL721     Kielecki
PL722     Sandomiersko-jędrzejowski
PL8 MAKROREGION WSCHODNI    
PL81   Lubelskie  
PL811     Bialski
PL812     Chełmsko-zamojski
PL814     Lubelski
PL815     Puławski
PL82   Podkarpackie  
PL821     Krośnieński
PL822     Przemyski
PL823     Rzeszowski
PL824     Tarnobrzeski
PL84   Podlaskie  
PL841     Białostocki
PL842     Łomżyński
PL843     Suwalski
PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE    
PL91   Warszawski stołeczny  
PL911     Miasto Warszawa
PL912     Warszawski wschodni
PL913     Warszawski zachodni
PL92   Mazowiecki regionalny  
PL921     Radomski
PL922     Ciechanowski
PL923     Płocki
PL924     Ostrołęcki
PL925     Siedlecki
PL926     Żyrardowski
PLZ EXTRA-REGIO NUTS 1    
PLZZ   Extra-Regio NUTS 2  
PLZZZ     Extra-Regio NUTS 3

Podział statystyczny obowiązujący od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017Edytuj

Obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku podział terytorium Polski na jednostki NUTS wyglądał następująco[3]:

 • NUTS 1 – regiony (grupujące województwa) – 6 jednostek
 • NUTS 2województwa – 16 jednostek
 • NUTS 3podregiony (zgrupowanie kilku powiatów) – 72 jednostki
 
Jednostki NUTS 1 (regiony) istniejące w Polsce od 26 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2017
 
Jednostki NUTS 2 (województwa) istniejące w Polsce od 26 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2017
 
Jednostki NUTS 3 (podregiony) istniejące w Polsce od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2014 roku
 
Jednostki NUTS 3 (podregiony) istniejące w Polsce od 26 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku
Kod Poziom 1 (region) Poziom 2 (województwo) Poziom 3 (podregion)
PL1 REGION CENTRALNY    
PL11   Łódzkie  
PL113     Miasto Łódź
PL114     Łódzki
PL115     Piotrkowski
PL116     Sieradzki
PL117     Skierniewicki
PL12   Mazowieckie  
PL127     Miasto Warszawa
PL128     Radomski
PL129     Warszawski wschodni
PL12A     Warszawski zachodni
PL12B     Ciechanowski
PL12C     Płocki
PL12D     Ostrołęcki
PL12E     Siedlecki
PL2 REGION POŁUDNIOWY    
PL21   Małopolskie  
PL213     Miasto Kraków
PL214     Krakowski
PL217     Tarnowski
PL218     Nowosądecki
PL219     Nowotarski
PL21A     Oświęcimski
PL22   Śląskie  
PL224     Częstochowski
PL225     Bielski
PL227     Rybnicki
PL228     Bytomski
PL229     Gliwicki
PL22A     Katowicki
PL22B     Sosnowiecki
PL22C     Tyski
PL3 REGION WSCHODNI    
PL31   Lubelskie  
PL311     Bialski
PL312     Chełmsko-zamojski
PL314     Lubelski
PL315     Puławski
PL32   Podkarpackie  
PL323     Krośnieński
PL324     Przemyski
PL325     Rzeszowski
PL326     Tarnobrzeski
PL33   Świętokrzyskie  
PL331     Kielecki
PL332     Sandomiersko-jędrzejowski
PL34   Podlaskie  
PL343     Białostocki
PL344     Łomżyński
PL345     Suwalski
PL4 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI    
PL41   Wielkopolskie  
PL411     Pilski
PL414     Koniński
PL415     Miasto Poznań
PL416     Kaliski
PL417     Leszczyński
PL418     Poznański
PL42   Zachodniopomorskie  
PL424     Miasto Szczecin
PL426     Koszaliński
PL427     Szczecinecko-pyrzycki
PL428     Szczeciński
PL43   Lubuskie  
PL431     Gorzowski
PL432     Zielonogórski
PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI    
PL51   Dolnośląskie  
PL514     Miasto Wrocław
PL515     Jeleniogórski
PL516     Legnicko-głogowski
PL517     Wałbrzyski
PL518     Wrocławski
PL52   Opolskie  
PL523     Nyski
PL524     Opolski
PL6 REGION PÓŁNOCNY    
PL61   Kujawsko-pomorskie  
PL613     Bydgosko-toruński
PL616     Grudziądzki
PL617     Inowrocławski
PL618     Świecki
PL619     Włocławski
PL62   Warmińsko-mazurskie  
PL621     Elbląski
PL622     Olsztyński
PL623     Ełcki
PL63   Pomorskie  
PL633     Trójmiejski
PL634     Gdański
PL636     Słupski
PL637     Chojnicki
PL638     Starogardzki
PLZ EXTRA-REGIO NUTS 1    
PLZZ   Extra-Regio NUTS 2  
PLZZZ     Extra-Regio NUTS 3

Podział statystyczny obowiązujący od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2014Edytuj

Obowiązujący od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2014 roku podział terytorium Polski na jednostki NUTS wyglądał następująco[2]:

 • NUTS 1 – regiony (grupujące województwa) – 6 jednostek
 • NUTS 2województwa – 16 jednostek
 • NUTS 3podregiony (zgrupowanie kilku powiatów) – 66 jednostek

Podział statystyczny obowiązujący od 26 listopada 2005 do 31 grudnia 2007Edytuj

Obowiązujący od 26 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku podział terytorium Polski na jednostki NUTS wyglądał następująco[1]:

 • NUTS 1 – regiony (grupujące województwa) – 6 jednostek
 • NUTS 2województwa – 16 jednostek
 • NUTS 3podregiony (zgrupowanie kilku powiatów) – 45 jednostek

Źródła zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj