Jerzy Daniel Hryczyna Woyna

Jerzy Daniel Hryczyna Woyna herbu Trąby – podsędek piński w latach 1639–1633, stolnik piński w latach 1623–1629.

Był elektorem Władysława IV Wazy z powiatu pińskiego w 1632 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.].
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 396.