Jerzy Kajetanowicz

polski historyk, profesor nauk humanistycznych, pułkownik Wojska Polskiego

Jerzy Kajetanowicz (ur. 1954) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, pułkownik Wojska Polskiego[1], profesor w Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie.

Jerzy Kajetanowicz
profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia wojskowości
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Doktorat

1996
Uniwersytet Wrocławski

Habilitacja

2003
Uniwersytet Wrocławski

Profesura

2015

nauczyciel akademicki

Specjalizuje się w najnowszej historii wojskowości oraz historii Polski i powszechnej XX wieku[2]. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy (1973), Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1977). Doktorat obronił w 1996, a habilitację w 2003. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2015. W latach 2004–2007 był kierownikiem Zakładu Metodologii Badań Akademii Obrony Narodowej, a w latach 2012–2016 kierownikiem Zakładu Geopolityki i Współczesnych Konfliktów w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza. W latach 2018–2019 pełnił funkcję kierownika Zakładu Nauk o Obronności w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Ważniejsze publikacje edytuj

 • Bojowe wozy piechoty (1995)
 • Wozy bojowe i pojazdy wsparcia produkowane w Polsce w okresie powojennym (1998)
 • Oficerowie piechoty, wojsk pancernych i zmechanizowanych Śląskiego Okręgu Wojskowego 1945-1961 (1999)
 • Oficerskie szkoły piechoty w Polsce. Zarys dziejów (współautor, 2001)
 • Polskie wojska lądowe w latach 1945–1960 : skład bojowy, struktury organizacyjne i uzbrojenie (2002)
 • Wojska lądowe w wojnach lokalnych XX wieku (współautor; 2005)
 • Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku (współautor; 2007)
 • Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945-2010 (2013)
 • Bezpieczeństwo współczesnego świata. Międzynarodowe uwarunkowania polityczne i wojskowe (współautor i redakcja, 2013)
 • Transporter opancerzony SKOT (2018)
 • Polska w sojuszach polityczno-wojskowych 1919-2019 (współautor i redakcja, 2021)
 • Polskie wojska specjalne 1941-2021 (2021)

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj