Jerzy Tolibowski

Jerzy Tolibowski herbu Nałęcz (zm. w 1570 roku) – stolnik brzeskokujawski w latach 1549-1568, surogator starosty brzeskokujawskiego.

Poseł województw: brzeskokujawskiego i inowrocławskiego na sejm 1550 roku, sejm 1553 roku, poseł województwa brzeskokujawskiego na sejm 1556/1557 roku, sejm 1562/1563 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 107, 113, 124, 134.
  • Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI–XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek przy współudziale Zbigniewa Górskiego i Ryszarda Kabacińskiego. Kórnik 1990, s. 272.