Jochanan, syn Kareacha (hebr. Jehochanan - "Jahwe łaskaw", pol. Jan) – żyjąca w VI w. p.n.e. postać biblijna ze starotestamentowej Księgi Jeremiasza, przywódca grupy uchodźców żydowskich zmierzającej do Egiptu.

Jochanan
Występowanie

Księga Jeremiasza

Rodzina
Ojciec

Kerach

Należał początkowo do grupy emisariuszy przybyłych na zlecenie króla Ammonitów, Baalisa. Posłańcy zatrzymali się w Mispie, gdzie Jochanan, według Biblii, ostrzegł Godoliasza, namiestnika Judy, o zamachu na jego życie i proponował wyeliminowanie spiskowca. Rządca nie uwierzył przestrogom podkomendnego i wkrótce rzeczywiście został zamordowany przez dowódcę grupy – Izmaela. Zamachowiec sterroryzował tutejszą ludność i uprowadził część z nich. Należeli do nich m.in. prorok Jeremiasz i jego sekretarz Baruch.

Zbrodnie Izmaela oburzyły Jochanana; zgromadziwszy swych żołnierzy rozpoczął pościg za terrorystami. Jeńcy zostali uwolnieni, a mordercy uciekli do kraju Ammonitów. Jochanan, wbrew radom Jeremiasza, poprowadził ludzi do Egiptu i osiedlił się z nimi w Tafnes.

Pojawia się w Księdze Jeremiasza 40-43.