Jovan Branković

Jovan Branković (zm. 10 grudnia 1502) – despota serbski na Węgrzech latach 1496-1502.

Był synem Stefana V Ślepego, ostatniego despoty niepodległej Serbii i Angeliny Arianiti. Objął władzę w 1496 po abdykacji swojego brata Jerzego II Brankovicza. Jego żoną była Helena Jakšić. Mieli cztery córki:

  • Marię, żonę Ferdinanda Frangepana
  • Helenę, żonę Piotra IV Raresza, hospodara Mołdawii
  • Hannę (zm. 1579), żonę Fiodora Sanguszko, starosty włodzimierskiego w 1531, marszałka ziemi wołyńskiej w 1535, starosty bracławskiego i winnickiego w 1544 r.
  • Marię Magdalenę, żonę Iwana Wiśniowieckiego (zm. ok. 1542), dworzanina królewskiego 1522, dzierżawcy ejszyskiego, worniańskiego, czeczerskiego i propojskiego (protoplasty starszej linii Wiśniowieckich).

Po śmierci został kanonizowany przez Serbski Kościół Prawosławny. Był ostatnim serbskim władcą na emigracji z dynastii Brankowiczów. Jego następcą w despotacie serbskim na Węgrzech został drugi mąż Heleny – Ivanis Berislavić.

BibliografiaEdytuj