Zobacz też: Leon Kłonica.
Kłonice utrzymujące boki skrzyni ładunkowej w wozie konnym

Kłonica - część wozu konnego.

W wozie były cztery kłonice. Utrzymywały one we właściwym położeniu drabiny, półkoszki lub gnojówki. Miały one formę drążków o przekroju kwadratowym lub prostokątnym. Wykonane były z drewna dębowego, brzozowego lub grabowego.

Kłonica jest również częścią towarowego wagonu kolejowego i samochodu ciężarowego.