Kalinik (egzarcha)

Kalinikegzarcha Rawenny w latach 598–603.

Pierwsze lata jego rządów to okres rozejmu pomiędzy Bizancjum a Longobardami. Jednakże około 601 egzarcha skorzystał z buntu przez książąt longobardzkich i złamał rozejm. W odpowiedzi król Longobardów Agilulf najechał ziemie egzarchatu, niszcząc Padwę i następnie pokonał Kalinika pod murami Rawenny. Wkrótce egzarcha został odsunięty od władzy i zastąpiony przez Smaragdusa.

BibliografiaEdytuj

  • Paweł Diakon, Historia rzymska ; Historia Longobardów, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ignacy Lewandowski, Warszawa: "Pax" 1995.