Kalkulacja

Kalkulacja (łac. calculatio - obliczenie) – jest to ustalenie kosztu jednostkowego wytworzonego produktu, dostarczenie informacji o wysokości poniesionych kosztów oraz o wysokości poszczególnych kosztów w całości (układ kalkulacyjny kosztów). Kalkulacja stanowi istotny etap rachunku kosztów.

Wśród jej rodzajów wyróżniamy kalkulację: ofertową, wstępną, wynikową, kosztu częściowego oraz kosztu pełnego.

Metody kalkulacji kosztów:

 • doliczeniowa
  • asortymentowa
  • zleceniowa
 • podziałowa
  • prosta
  • współczynnikowa
  • odjemna
  • fazowa (procesowa)
   • półfabrykatowa
   • bezpółfabrykatowa
 • jednostopniowa
 • wielostopniowa
  • procesowa
  • fazowa

Zobacz teżEdytuj