Karły właściwe

Karły właściwe – należą do nich tylko niektóre karzełki. Rasy takie jak karzełek birmański lub bantamka nie należą do karłów właściwych, są to karły niewłaściwe. Niektóre z nich mają upierzone łapcie (karzełek łapciaty), inne nie (sebrytka).

Do karłów właściwych należą:

Kogut chabo japońskiego

GaleriaEdytuj