Karaczajski Obwód Autonomiczny

(Przekierowano z Karaczajski OA)

Karaczajski Obwód Autonomiczny, Karaczajski OA (ros. Карачаевская автономная область, karaczajsko-bałkarski Къарачай автоном область) − obwód autonomiczny w Związku Radzieckim, istniejący w latach 1926−1943, wchodzący w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Karaczajski Obwód Autonomiczny
Карачаевская автономная область
Къарачай автоном область
obwód autonomiczny
1926−1943
Państwo

 ZSRR

Republika związkowa

 Rosyjska FSRR

Siedziba

Czerkiesk

Data powstania

26 kwietnia 1926

Data likwidacji

12 października 1943

Populacja
• liczba ludności


150 303
(1939)

brak współrzędnych

Karaczajski OA został utworzony 26 kwietnia 1926 r. w wyniku podziału istniejącego od 1922 r. Karaczajo-Czerkieskiego OA. Tworzenie autonomicznych jednostek terytorialnych dla mniejszości narodowych było częścią polityki tzw. korienizacji, tj. przyznawania autonomii mniejszościom narodowym zamieszkującym obszary dawnego Imperium, poprzednio dyskryminowanym i rusyfikowanym przez carat.

12 października 1943 r. w ramach stalinowskich represji za domniemaną współpracę z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej obwód został zlikwidowany, a Karaczajowie deportowani do Azji Środkowej. Gdy po śmierci Stalina zezwolono na ich powrót, nie odtworzono już Karaczajskiego OA, lecz powołano do życia Karaczajo-Czerkieski OA (1957 r.).

Informacje nt. położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Karaczajo-Czerkieskiego Obwodu Autonomicznego znajdują się w: artykule poświęconym Republice Karaczajo-Czerkiesji, jak obecnie nazywa się rosyjska jednostka polityczno-administracyjna, będąca prawną kontynuacją Obwodu.

Zobacz też

edytuj