Karol Romer (zm. 1767)

zm. 1767

Karol Romer z Chyszowa herbu własnego (zm. w 1767 roku) – kasztelan czechowski w latach 1764-1767, stolnik radomski w latach 1757-1764, łowczy radomski w latach 1730-1757.

Poseł województwa sandomierskiego na sejm nadzwyczajny pacyfikacyjny 1736 roku[1]. Był posłem powiatu radomskiego na sejm 1746 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Dyaryusze sejmowe z wieku XVIII.T.II. Dyaryusz sejmu z r.1746. Diaria comitiorum Poloniae saeculi XVIII i Diarium comitiorum anni 1748 wydał Władysław Konopczyński, Warszawa 1912
  • Rodzina. herbarz szlachty polskiej, t. XV Warszawa 1931
  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993

PrzypisyEdytuj

  1. Henryk Palkij, Sejmy 1736 i 1738 roku : u początków nowej sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności ; t. 93, Kraków 2000, s. 217.