Karty chilandarskie

Karty chilandarskie – dwie pisane cyrylicą karty pergaminowe, pochodzące z niezachowanego XI-wiecznego manuskryptu[1]. Zawierają katechezy Cyryla Jerozolimskiego[2]. Przechowywane są w bibliotece Narodowego Uniwersytetu Odeskiego w Odessie[3].

Zdjęcie jednej z kart

Odnalezione zostały w 1844 roku w klasztorze Chilandar na górze Athos przez rosyjskiego badacza Wiktora Grigorowicza. Tekst ogłaszali drukiem Grigorowicz (1852, 1856), Izmaił Sriezniewski (1868), Vatroslav Jagić (1882). Wydanie naukowe wraz z odbitką fototypiczną tekstu oraz równoległym tekstem greckim ogłosił S. Kulbakin (Санкт-Петербург 1900). W 1978 roku opublikowane w Bułgarii w zbiorze zabytków starosłowiańskich przez A. Minczewę (София 1978).

Przypisy

edytuj
  1. С.Г. Шулежкова: Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика русского языка. Москва: Флинта, 2010, s. 87.
  2. Tadeusz Lehr-Spławiński, Czesław Bartula: Zarys gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973, s. 11.
  3. Leszek Moszyński: Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, s. 153.

Bibliografia

edytuj
  • С.Г. Шулежкова: Хрестоматия по старославянскому языку. Москва: Флинта, 2012.