Katarzyna Tomicka

Katarzyna Tomicka z Iwna, także Katarzyna Iwińska z Tomic (zm. 1551) – polska szlachcianka, córka podkomorzego kaliskiego Jana Tomickiego i Barbary Potulickiej.

Katarzyna Tomicka
ilustracja
Herb
Łodzia
Rodzina Tomiccy
Data śmierci 1551
Ojciec Jan Tomicki
Matka Barbara Potulicka
Mąż

Mikołaj Radziwiłł Rudy

Dzieci

Mikołaj Radziwiłł
Krzysztof Radziwiłł Piorun
Barbara Radziwiłłówna

ŻyciorysEdytuj

24 listopada 1541 została zawarta umowa przedmałżeńska pomiędzy Katarzyną a litewskim magnatem i przyszłym wielkim hetmanem litewskim Mikołajem Radziwiłłem Rudym. Ślub odbył się 7 maja 1542. Małżeństwo nie należało do udanych. W 1548 doszło do separacji małżonków. Przyczyną niechęci Mikołaja Rudego do Katarzyny mógł być jej negatywny stosunek do szwagierki, królowej Polski Barbary Radziwiłłówny. Złe pożycie Radziwiłłów odbiło się szerokim echem w Rzeczypospolitej, gdyż Katarzyna była krewną podkanclerzego koronnego i biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego. W sprawie interweniował między innymi brat stryjeczny Rudego Mikołaj Radziwiłł Czarny, który w listach napominał krewnego, aby lepiej traktował swoją małżonkę.

Z małżeństwa Katarzyny i Mikołaja pochodziło troje dzieci:

Synowie Katarzyny Tomickiej i Mikołaja Radziwiłła zapoczątkowali tak zwaną kalwińską linię Radziwiłłów, która w linii męskiej wygasła w 1669.

BibliografiaEdytuj