Kategoria:Czescy Żydzi

Kategoria obejmuje osoby o korzeniach żydowskich. Ma jedynie konotację geograficzno-kulturową i obejmuje osoby pochodzenia żydowskiego, które są lub były związane z państwem czeskim lub zamieszkiwały ziemie kiedyś doń należące.