Kategoria:Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w Warszawie

Kryterium : Kategoria zgodna z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)[1].

Wyszczególnienie wg klasyfikacji

  • Infrastruktura transportu (klasa 21)

− Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe(klasa 211)
− Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych (klasa 212)
− Drogi lotniskowe (klasa 213)
− Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (klasa 214)
− Budowle wodne (klasa 215)

  • Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (klasa 22)

− Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe (klasa 221)
− Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (klasa 222)

  • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (klasa 23)

− Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych(klasa 230)
− − Budowle dla górnictwa i kopalnictwa (klasa 2301)
− − Elektrownie (klasa 2302)
− − Zakłady chemiczne (klasa 2303)
− − Zakłady przemysłu ciężkiego (klasa 2304)

  • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe (klasa 24)

− Budowle sportowe i rekreacyjne (klasa 241)
− Obiekty inżynierii wojskowej, np. forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony) (klasa 2420)

Podkategorie

Poniżej wyświetlono 5 spośród wszystkich 5 podkategorii tej kategorii.

Strony w kategorii „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w Warszawie”

Poniżej wyświetlono 3 spośród wszystkich 3 stron tej kategorii.