Kategoria:Zaburzenia rozwoju narządów płciowych

Kategoria grupuje artykuły na temat wrodzonych wad rozwojowych narządów płciowych
Kategoria ta odzwierciedla strukturę Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Zasadniczo, choroby opisane w kodach ICD-10 Q50-Q56 powinny być włączone do tej kategorii.