Kazimierz Widlica Domaszewski (zm. 1708)

Kazimierz Widlica Domaszewski herbu Nieczuja (zm. w 1708 roku) – miecznik łukowski w latach 1681-1708, podstarosta chęciński.

Był elektorem Augusta II Mocnego z województwa lubelskiego w 1697 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 40.
  • Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-­XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski i W. Urban, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1991, s. 108.