Keretyci - naród lub plemię zamieszkujące południową strefę kraju Filistynów. Nazwa ta oznacza prawdopodobnie Kreteńczyków. Uważa się, że byli spokrewnieni z Filistynami, którzy także wywodzili się z wyspy Krety.