Klawisz komponujący

Klawisz komponujący (ang. Compose Key) - specjalny klawisz dostępny na niektórych klawiaturach, służący do uznawania przez oprogramowanie dwóch naciśnięć klawiszy jako jeden znak, nieznajdujący się normalnie na klawiaturze.

Używanie klawisza komponującego edytuj

Klawisze komponujące są dostępne domyślnie dla systemów Uniksowych, w tym np. w Ubuntu, SuSE i innych systemach operacyjnych z rodziny Linux. Jeśli na klawiaturze nie jest dostępny oddzielny klawisz komponujący, można jego funkcję przypisać rzadko używanym klawiszom, np. prawy Ctrl. W systemach z rodziny Windows funkcja ta nie jest dostępna. Można ją uzyskać za pomocą specjalnych aplikacji.

Efekty korzystania z klawisza komponującego edytuj

Poniższa tabela przedstawia przykładowe efekty korzystania z programu AllChars emulującego klawisz komponujący dla systemu Windows. Podobne efekty są osiągalne w systemach Uniksowych. Po wciśnięciu klawisza komponującego, a następnie dwóch klawiszy z pierwszej kolumny, otrzymywany jest znak z kolumny drugiej.

Klawisze wejściowe Znak wyjściowy
A + ^ Â
a + ^ â
e + e
y + y ¥
a + e æ
A + E Æ
t + h θ
o + c ©
o + r ®
c + c ¢
2 + 3
s + s ß
p + p §
e + " ë
u + ' ú
u + ` ù
o + ~ õ