Klub sportowy

organizacja utworzona w celu uprawiania jednej lub wielu dyscyplin sportu

Klub sportowy – podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie danej dyscypliny sportu. Organizacja sportowa posiadająca osobowość prawną działająca, jako osoba prawna (na przykład w formie sportowej spółki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej), której głównym – i najczęściej jedynym – celem jest udział w rozgrywkach sportowych, organizowanej federacji (krajowej, bądź kontynentalnej – rzadziej światowej) w stosownej kategorii wiekowej, płci i statusie zrzeszonych w nim osób.

Wejście na boisko klubu sportowego „Trzebinia” w Trzebini (około 1935)

W ramach klubu sportowego tworzona jest sekcja danej dyscypliny sportu (bądź sekcje różnych dyscyplin sportu), której zadaniem jest utworzenie drużyny sportowej (drużyn sportowych), mającej występować w rozgrywkach sportowych.

Kluby sportowe mogą mieć charakter klubu jednosekcyjnego (posiadającego wyłącznie jedną sekcję sportową, między innymi piłkarską – tak zwany klub piłkarski, koszykarską – tak zwany klub koszykarski) i klub wielosekcyjny (mającego przynajmniej dwie sekcje sportowe, na przykład piłkarską i siatkarską).

W Polsce, kluby sportowe – w liczbie co najmniej 3 – mogą zakładać związki klubów sportowych (związki sportowe), a szczególnym rodzajem klubu sportowego jest Uczniowski Klub Sportowy (UKS)[potrzebny przypis].

W Polsce w 2010 roku działało 6,9 tys. klubów sportowych (bez uczniowskich klubów sportowych UKS i wyznaniowych klubów sportowych), gdzie ćwiczyło 490 tysięcy osób[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Rocznik Statystyczny Województw 2011 (wybrane tablice). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012-01-24, s. 143. ISSN 1230-5820.