Koło pasowe – element przekładni pasowej, na który zakłada się pas napędowy.

Kształt powierzchni kół pasowych ze względu na rodzaj współpracującego pasa: