Kość haczykowata
Hamate bone (left hand) - animation01.gif
Hamate bone (left hand) - animation02.gif
Hamate bone (left hand) - animation03.gif
Haczyk (wyrostek) kości haczykowatej
Haczyk (wyrostek) kości haczykowatej

Kość haczykowata (łac. os hamatum) – jedna z ośmiu kości nadgarstka.

Kość haczykowata

Nazwa kości pochodzi od charakterystycznego wyrostka kostnego w kształcie haczyka (łac. hamulus ossis hamati). Jak większość kości nadgarstka ma sześć powierzchni. Wyrostek kostny odchodzi z powierzchni dłoniowej. Powierzchnia bliższa, czyli wierzchołek klina, jest gładka i wypukła. Jest ona połączona z kością księżycowatą. Dalsza powierzchnia posiada nieco wklęsłe powierzchnie stawowe, którymi łączy się z IV i V kośćmi śródręcza. Powierzchnia łokciowa łączy się z kością trójgraniastą, a powierzchnia promieniowa łączy się z kością główkowatą. Do grzbietowej powierzchni przyłączają się więzadła co powoduje, że jest ona nierówna. Powierzchnia grzbietowa ma kształt trójkątny. Do haczyka znajdującego się na powierzchni dłoniowej przyłączają się troczek zginaczy nadgarstka, przeciwstawiacz palca małego i zginacz krótki palca małego.

Bibliografia - "Anatomia Człowieka" pod redakcją Adama Bochenka i Michała Reichera.