Kościół ewangelicki w Breźnie

Kościół ewangelicki w Breźnie

Kościół ewangelicki w Breźnie (słow. Evanjelický a. v. kostol) – kościół wyznania ewangelicko-augsburskiego w Breźnie w kraju bańskobystrzyckim na Słowacji. Wznosi się w północnej części centrum miasta (Chalupkova ulica).

Murowana budowla w formie prostej hali z prezbiterium została wzniesiona w latach 1785-1787, po „Patencie tolerancyjnym” cesarza Józefa II (1781). Kamień węgielny pod kościół położony został w 1785 r., gdy proboszczem był Karol Kuzmány. W 1841 r. kościół i starą farę zniszczył pożar. W czasie, gdy parafią kierował Ján Chalupka, kościół został odbudowany w stylu klasycystycznym i powiększony, powstały empora, ambona i nowy ołtarz. Kwadratowa wieża zwieńczona ośmiobocznym, ostrosłupowym hełmem, pochodzi z roku 1909.