Kobylina (inaczej kobylice) – przeszkoda wykonana z poziomo ułożonych pni z krótko przyciętymi i zaostrzonymi konarami (ostrwi). Może zostać wykonana z naturalnych pni lub sztucznie wykonanych.

Kobylina występuje jako:

  • prosta, umocowana trwale,
  • podwójna, złożona z dwóch ostrwi jedna nad drugą,
  • rogata, umocowana w sposób umożliwiający obrót w celu zamykania przejść.