Otwórz menu główne

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – podstawowy akt prawny regulujący polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Nazwa potoczna kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Data wydania 24 sierpnia 2001
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 2001 r. nr 106, poz. 1148
Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1120
Data wejścia w życie 17 października 2001
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji postępowanie w sprawach o wykroczenia
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2019 r. poz. 1123
Wejście w życie ostatniej zmiany 18 czerwca 2019
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Struktura redakcyjna kodeksuEdytuj

 • Dział I: Zasady ogólne (art. 1-8)
 • Dział II: Sąd (art. 9-16)
  • Rozdział 1: Właściwość i skład sądu (art. 9-15)
  • Rozdział 2: Wyłączenie sędziego (art. 16)
 • Dział III: Strony, obrońcy i pełnomocnicy (art. 17-31)
  • Rozdział 3: Oskarżyciel publiczny (art. 17-19)
  • Rozdział 4: Obwiniony i jego obrońca (art. 20-24)
  • Rozdział 5: Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy (art. 25-31)
 • Dział IV: Czynności procesowe (art. 32-38)
 • Dział V: Dowody (art. 39-44)
  • Rozdział 6: Przepisy ogólne (art. 39-40)
  • Rozdział 7: Przeprowadzanie poszczególnych dowodów. Przeszukanie (art. 41-44)
 • Dział VI: Środki przymusu (art. 45-53)
  • Rozdział 8: Zatrzymanie (art. 45-47)
  • Rozdział 9: Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów (art. 48)
  • Rozdział 10: Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu (art. 49-53)
 • Dział VII: Czynności wyjaśniające (art. 54-56a)
 • Dział VIII: Postępowanie zwyczajne (art. 57-88)
  • Rozdział 11: Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą (art. 57-64)
  • Rozdział 12: Przygotowanie do rozprawy (art. 65-69)
  • Rozdział 13: Rozprawa (art. 70-84)
  • Rozdział 14: Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (art. 85-88)
 • Dział IX: Postępowania szczególne (art. 89-102)
  • Rozdział 15: Postępowanie przyspieszone (art. 89-92)
  • Rozdział 16: Postępowanie nakazowe (art. 93-94)
  • Rozdział 17: Postępowanie mandatowe (art. 95-102)
 • Dział X: Środki odwoławcze (art. 103-109)
 • Dział XI: Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 110-113)
  • Rozdział 18: Kasacja (art. 110-112)
  • Rozdział 19: Wznowienie postępowania (art. 113)
 • Dział XII: Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 114-116)
  • Rozdział 20: Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie (art. 114-116)
 • Dział XIIa: Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych (art. 116a-116b)
  • Rozdział 20a: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 116a)
  • Rozdział 20b: Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub też orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym (art. 116b)
 • Dział XIII: Koszty postępowania (art. 117-119)

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r. nr 106, poz. 1148)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1120)