Kolarstwo klasyczne

Kolarstwo klasyczne – to zbiór dyscyplin zatwierdzonych przez UCI. W skład kolarstwa klasycznego wchodzą:

Każdej z dyscyplin jest przypisany rodzaj sprzętu, na którym powinny być one wykonywane. Owe regulacje dotyczą m.in. rozmiaru kół, dopuszczalnych przełożeń czy kształtu ramy.