Kolegium Biskupów

Kolegium Biskupów to ogół biskupów danego Kościoła chrześcijańskiego tradycji katolickiej.

w Kościele rzymskokatolickim sprawuje wraz z papieżem najwyższą władzę w Kościele na zasadzie kolegialności.