Kolel (hebr. כולל) – instytucja religijnych studiów talmudycznych i literatury rabinicznej przeznaczona dla żonatych mężczyzn, którzy zakończyli już edukację w jesziwie.