Komórka (telekomunikacja)

obszar dominacji sygnału radiowego emitowanego przez jedną stację przekaźnikową

Komórka – w systemach telekomunikacyjnej łączności bezprzewodowej obszar dominacji sygnału radiowego emitowanego przez jedną stację przekaźnikową. Wielkości komórek są różne, w zależności od zaludnienia i ukształtowania terenu.

Porównanie komórek zdefiniowanych dla interfejsu radiowego systemu UMTS

Ze względu na wielkość wyróżnia się:

  • megakomórki – obsługiwane przez satelitę,
  • makrokomórki – na obszarach słabo zaludnionych (poza miastem); promień – kilkanaście kilometrów,
  • mikrokomórki – na obszarach gęsto zaludnionych (miasta); promień – kilkaset metrów do kilku kilometrów,
  • pikokomórki – wewnątrz budynków (często sieci wewnętrzne).

Zobacz teżEdytuj