Komisarz Policji

stopień służbowy w Policji

Komisarz Policji (kom.) – stopień oficerów młodszych w Policji, odpowiednik stopnia porucznika w Wojsku Polskim (WP), wyższym od podkomisarza (podporucznika w WP), a niższym od nadkomisarza (kapitana w WP). Stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej mianowanie na stopień komisarza nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu podkomisarza 3 lat. Mianowanie na stopień nadkomisarza nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu 4 lat w stopniu komisarza – stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej[1]. Jak w przypadku każdego stopnia możliwy jest awans nadzwyczajny w "szczególnie uzasadnionych przypadkach"[2]. Stopień komisarza, jak wszystkie stopnie policyjne jest dożywotni.

Komisarz Policji
Stopień wyższy

nadkomisarz Policji

Stopień niższy

podkomisarz Policji

Aktualne oznaczenie stopnia
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1990-1995
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1936-1939
naramiennik
naramiennik

Przypisy edytuj

  1. Art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 171)
  2. Art. 52 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bibliografia edytuj

  • Stopnie policyjne. wejherowo.policja.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-02-16)].
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1176).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 135
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 331)