Podkomisarz Policji

stopień służbowy w Policji

Podkomisarz Policji (podkom.) – najniższy stopień oficerów młodszych w policji. Niższym stopniem jest aspirant sztabowy, a wyższym komisarz. Jest odpowiednikiem stopnia podporucznika w Wojsku Polskim, Straży Granicznej i młodszego kapitana w Państwowej Straży Pożarnej. Na stopień podkomisarza (tak jak i na pierwsze stopnie oficerskie w pozostałych formacjach) mianuje Prezydent RP. Podkomisarzem może być mianowany policjant, który ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, posiada wykształcenie wyższe, ukończył szkolenie dla absolwentów szkół wyższych i złożył egzamin oficerski. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu podkomisarza 3 lat. Warto jednak wspomnieć, że policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe, może być udzielone wyróżnienie w formie przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny.

Naramiennik (od 1995)
Naramiennik (1990-1995)
Naramiennik Policji Państwowej (1936-1939)

Zobacz teżEdytuj