Aspirant sztabowy Policji

stopień służbowy w Policji

Aspirant sztabowy Policji (asp. sztab.) – najwyższy stopień aspirancki w Policji. Niższym stopniem jest starszy aspirant, a wyższym podkomisarz. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu aspiranta sztabowego 4 lat. Jest odpowiednikiem stopnia wojskowego chorążego sztabowego[a], starszego chorążego sztabowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz aspiranta sztabowego w Państwowej Straży Pożarnej[1].

Aspirant sztabowy Policji
Stopień wyższy podkomisarz Policji
Stopień niższy starszy aspirant Policji
Aktualne oznaczenie stopnia
naramiennik
naramiennik

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 408).

UwagiEdytuj

  1. Dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy w dniu przyjęcia do służby w Policji posiadali stopień wojskowy zachowany na podstawie art. 179 albo art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1131).