Komisja Gastona Thorna

Komisja Gastona Thorna – Komisja Europejska, która swoją działalność rozpoczęła 6 stycznia 1981, a zakończyła 5 stycznia 1985. Przewodniczącym Komisji był Gaston Thorn, a wiceprzewodniczącymi Christopher Tugendhat i François-Xavier Ortoli

Komisja składała się z Przewodniczącego i 14 komisarzy. Dwóch przedstawicieli mieli Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Irlandia, a po jednym Dania, Belgia, Luksemburg, Holandia i Grecja.

Skład KomisjiEdytuj

Komisja Komisarz
Przewodniczący   Gaston Thorn
Europejski Komisarz ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych i Administracji, Europejski Komisarz ds. Konkurencji   Frans Andriessen
Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans   Ivor Richard
Europejski Komisarza ds. Administracji, Audytu i Zwalczania Nadużyć Finansowych   Michael O’Kennedy (do 1982)
Europejski Komisarz ds. Transportu   Giorgios Contogeorgis
Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Europejski Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Europejski Komisarz ds. Unii Celnej, Europejski Komisarz ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa, Europejski Komisarz ds. Polityki Konsumenckiej   Karl-Heinz Narjes
Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europejski Komisarz ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa   Finn Olav Gundelach (do 1981)
Europejski Komisarz ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej   Claude Cheysson (do 1981)
Europejski Komisarz ds. Polityki Regionalnej   Antonio Giolitti
Europejski Komisarz ds. Ekonomicznych i Monetarnych   François-Xavier Ortoli
Europejski Komisarz ds. Polityki Śródziemnomorskiej, Europejski Komisarz ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa, Europejski Komisarz ds. Instytucjonalnych i Strategii Komunikacji Społecznej   Lorenzo Natali
Europejski Komisarz ds. Energii, Europejski Komisarza ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości   Étienne Davignon
Europejski Komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego, Europejski Komisarz ds. Podatków i Unii Celnej, Audytu i Zwalczania Nadużyć   Christopher Tugendhat
Europejski Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa  Wilhelm Haferkamp

ZmianyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj