Komitet Centralny Bułgarskiej Partii Komunistycznej

Komitet Centralny Bułgarskiej Partii Komunistycznej (Централен комитет на Българската комунистическа партия) – centralna instancja partii, wykonująca polecenia Biura Politycznego Bułgarskiej Partii Komunistycznej, de facto organ zarządzania wszystkimi dziedzinami życia w tym kraju (1944–1989).

Komitet Centralny Bułgarskiej Partii Komunistycznej
Централен комитет на Българската комунистическа партия
Logo
Ilustracja
Siedziba KC byłej BPK w Sofii, obecnie mieszcząca Zgromadzenie Narodowe Bułgarii
Państwo  Bułgaria
Data utworzenia 1919
Data likwidacji 1990
Adres
Plac Niepodległości
площад „Независимост“
Sofia
Położenie na mapie Sofii
Mapa konturowa Sofii, w centrum znajduje się punkt z opisem „Komitet Centralny Bułgarskiej Partii Komunistycznej”
Położenie na mapie Bułgarii
Mapa konturowa Bułgarii, po lewej znajduje się punkt z opisem „Komitet Centralny Bułgarskiej Partii Komunistycznej”
Ziemia42°41′50,18″N 23°19′30,91″E/42,697272 23,325253
Dom Partii, widok ogólny
Legitymacja partyjna BPK

Komórki organizacyjne[1]Edytuj

WydziałyEdytuj

 • Wydział Ewidencji (Отдел „Деловодство“) (1944–1989)
 • Wydział Organizacyjny (Отдел „Организационен“) (1944–1989)
 • Wydział Propagandy i Agitacji (Отдел „Пропаганда и агитация“) (1944–1989)
 • Wydział Mas (Отдел „Масов“) (1944–1946)
 • Wydział Rolnictwa (Отдел „Селскостопански“) (1944–1989)
 • Wydział Gospodarki (Отдел „Стопански“) (1944–1950)
 • Wydział Wojskowy (Отдел „Военен“) (1944–1989)
 • Wydział Finansowo-Gospodarczy (Отдел „Финансово-стопански“) (1945–1989)
 • Wydział Kadr (Отдел „Кадри“) (1946–1951)
 • Wydział Polityki Zagranicznej i Stosunków Międzynarodowych (Отдел „Външна политика и международни връзки“) (1948–1989)
 • Wydział Administracyjny (Отдел „Административен“) (1950–1979)
 • Wydział Planowania i Ekonomii (Отдел „Планово-икономически“) (1950–1979)
 • Wydział Przemysłu (Отдел „Промишлен“) (1950–1984)
 • Wydział Kobiecy (Отдел „За работа сред жените“) (1951–1957)
 • Wydział Narodowości Tureckiej (Отдел „За работа сред турското население“) (1951–1957)
 • Wydział Nauki i Edukacji (Отдел „Наука и образование“) (1953–1984)
 • Wydział Samorządów i Frontu Ojczyźnianego (Отдел „Народни съвети и Отечествен фронт“) (1954)
 • Wydział Budownictwa i Architektury (Отдел „Строителство и архитектура“) (1954–1984)
 • Wydział Samorządów i Organizacji Masowych (Отдел „За работа с народните съвети и масовите организации“) (1957–1962)
 • Wydział Mniejszości Narodowych (Отдел „За работа сред националните малцинства“) (1958–1962)
 • Wydział Sztuki i Kultury (Отдел „Изкуство и култура“) (1962–1989)
 • Wydział Handlu i Przemysłu Spożywczego (Отдел „Търговия и хранителна промишленост“) (1963–1965)
 • Wydział Transportu i Komunikacji (Отдел „Транспорт и съобщения“) (1964–1984)
 • Wydział Organizacji Masowych i Narodowości Tureckiej (Отдел „За работа с масовите организации и турското население“) (1966–1968)
 • Wydział Kadr, Organizacji Partyjnych i Wyjazdów Służbowych za Granicę (Отдел „Кадри, партийни организации и командировки в чужбина“) (1973–1984)
 • Wydział Środków Masowej Informacji (Отдел „Средства за масова информация“) (1974–1984)
 • Wydział Samorządów i Organizacji Masowych (Отдел „Народни съвети и масови организации“) (1979–1984)
 • Wydział Ideologiczny (Отдел „Идеологическа политика“) (1984–1988)
 • Wydział Polityki Gospodarczej i Naukowo-Technicznej (Отдел „Икономическа и научно-техническа политика“) (1984–1989)
 • Wydział Polityki Kadrowej (Отдел „Кадрова политика“) (1984–1989)
 • Wydział Wychowania Patriotycznego (Отдел „Патриотично възпитание“) (1988–1990)
 • Centralne Archiwum Partii (Централен партиен архив), Sofia (1946-1990)
 • Akademia Nauk Społecznych i Zarządzania Społecznego (Академия за обществени науки и социално управление), Sofia ([1945] 1969–1990)
 • Redakcja dziennika Rabotniczesko deło (Работническо дело), Sofia (1927–1990)
 • Wydawnictwo Partizdat (Партиздат), Sofia (1944–1991)

SektoryEdytuj

 • Sektor Informacji Wewnątrz Partyjnej (Сектор „Вътрешно-партийна информация“) (1945–1955)
 • Sektor Ochrony Zdrowia (Сектор „Здравеопазване“)
 • Sektor Edukacji Klasowej, Patriotycznej i Międzynarodowej (Сектор „Класово-партийно, патриотично и интернационално възпитание“)
 • Sektor Związków Zawodowych (Сектор „Профсъюзни органи“)
 • Sektor Organizacji Młodzieżowych (Сектор „Младежки органи“)
 • Sektor Frontu Ojczyźnianego (Сектор „Отечествен фронт“)
 • Sektor Organizacji Sportowych (Сектор „Спортни организации“)
 • Sektor Zagranicznych Organizacji Partyjnych (Сектор „Задгранични партиийни организации“)
 • Sektor Kierowania Organizacjami Partyjnymi za granicą (Сектор „За ръководство на партийните организации в чужбина“)
 • Sektor Postępu Technicznego oraz Ekonomika Transportu i Łączności (Сектор „Технически прогрес и икономика на транспорта и съобщенията“)
 • Sektor Handlu (Сектор „Търговия“)
 • Sektor Sztuki i Kultury (Сектор „Изкуство и култура“)
 • Sektor Mniejszości Narodowych (Сектор „За работа сред националните малцинства“)
 • Sektor Kancelarii (Сектор „Регистрация и отчетност на документите“)
 • Sektor Obsługi Biura Politycznego i Sekretariatu (Сектор „Политбюро и Секретариат“)
 • Sektor Kontroli Realizacji Decyzji Biura Politycznego i Sekretariatu (Сектор „Контрол по изпълнение решенията на Политбюро и Секретариата“)
 • Sektor Grupy Redakcyjnej (Сектор „Редакционна група“)
 • Sektor Korespondencji z Zagranicą (Сектор „Кореспонденция с чужбина“)
 • Sektor Ewidencji (Сектор „Текущ архив“)
 • Sektor Ministerstwa Obrony Ludowej (Сектор „МНО“)
 • Sektor Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Сектор „МВР“)
 • Sektor Kadr (Сектор „Кадри“)
 • Sektor Raportów Kadrowych (Сектор „Отчет на кадрите“)
 • Sektor Polityki Zagranicznej i Informacji Międzynarodowej (Сектор „Външна политика и международна нформация“)
 • Sektor Samorządów (Сектор „Народни съвети“)
 • Sektor Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Сектор „Наука и висше образование“)
 • Sektor Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego (Сектор „Общо и професионално образование“)
 • Sektor Nowego Budownictwa (Сектор „Нови строителства“)
 • Sektor Budownictwa i Elektryfikacji (Сектор „Строителство и електрификация“)

Siedziba Komitetu CentralnegoEdytuj

Pierwsza mieściła się w Sofii przy ul. Moskiewskiej (ул. „Московска”) 31 (1949)[2], obecnie zajmowanym przez władze Sofii, kolejna w wybudowanym kompleksie reprezentacyjno-biurowym nazywanym Domem Partii (Партиен дом) (arch. Peco Zlatew) z 1954 na Placu Niepodległości (площад „Независимост“). Od 2020 budynek zajmuje Zgromadzenie Narodowe (Народно събрание).

BibliografiaEdytuj

 • Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, Второ допълнено издание, София 2006
 • Александър Везенков: Властови структури на Българската комунистическа партия 1944–1989 г., Sofia 2008

PrzypisyEdytuj

 1. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, Второ допълнено издание, София 2006
 2. Телефонен указател София 1949