Komitet Centralny Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej

Komitet Centralny Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (A Központi Bizottság, a Magyar Szocialista Munkáspárt) – centralna instancja partii, wykonująca polecenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego WSPR, de facto organ zarządzania wszystkimi dziedzinami życia na Węgrzech.

Komitet Centralny Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej
A Központi Bizottság, a Magyar Szocialista Munkáspárt
Logo
Ilustracja
B. siedziba KC WSPR przy ul. Jaszai Mari
Państwo  Węgry
Data utworzenia 1956
Adres
Jaszai Mari ter 17

obecny adres budynku:
Széchenyi rakpart 19
Budapeszt
brak współrzędnych

Podział organizacyjny – wydziały KCEdytuj

 • Biuro Spraw KC (KB Irodája)
 • Wydział Partii i Organizacji Masowych (Párt- és Tömegszervezeti Osztályán)
 • Wydział Agitacji i Propagandy (Agitációs és Propaganda Osztály)
 • Wydział Administracji Publicznej i Administracyjny (Közigazgatási és Adminisztratív Osztály)
 • Wydział Nauki, Edukacji Publicznej i Kultury (Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály)
 • Wydział Spraw Zagranicznych (Külügyi Osztály)
 • Wydział Polityki Gospodarczej (Gazdaságpolitikai Osztály)
 • Wydział Zarządzania Ekonomicznego Partii (Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály)
 • Centralna Komisja Kontroli (Központi Ellenőrző Bizottság)
 • Szkoła Nauk Politycznych (Politikai Főiskola)
 • Instytut Nauk Społecznych (Társadalomtudományi Intézet)
 • Instytut Historii Partii (Párttörténeti Intézet)

SiedzibaEdytuj

Siedziba KC WSPR mieściła się w Budapeszcie nad brzegiem Dunaju, w kompleksie wybudowanych w latach 1947-1950 budynków określanym jako "Biały dom" (Fehér Ház) przy Jaszai Mari ter 17 (1961-1989), nieopodal Parlamentu oraz Mostu Małgorzaty. Wcześniej siedziba Urzędu Bezpieczeństwa Państwa (Államvédelmi Hatóság - ÁVH) (1950-1953), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Belügyminisztérium) (1953-1956). Obecnie pełni funkcję budynku biurowego Zgromadzenia Narodowego - Parlamentu (Országgyűlés Irodaháza "Fehér Ház") (2015). Obecny adres: Széchenyi rakpart 19.

BibliografiaEdytuj

 • Gábor Tabajdi: Terrormenedzselés a pesti Fehér Házból, hvg 29.12.2010, [w:] [1]
 • Dae Soon Kim: The Transition to Democracy in Hungary: Árpád Göncz and the Post-Communist Hungarian Presidency, Routledge 2013, 296 s., ​ISBN 1-135-04551-8​, 9781135045517
 • Magyar Dolgozók Pártja és Magyar Szocialista Munkáspárt iratai, [w:] [2]