Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” – jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

Komitet został powołany 6 maja 1969 jako Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Po 1989 funkcjonował jako Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” by z czasem przyjąć obecną nazwę.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Światowej Federacji Badań nad Przyszłością i Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzyakademickim Panelem ds. Międzynarodowych (IAP).

PrezydiumEdytuj

PrzewodniczącyEdytuj

Prezes PAN, prof. dr Michał Kleiber

Zastępcy przewodniczącegoEdytuj

Członkowie PrezydiumEdytuj

prof. dr Wojciech Cellary, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

dr hab Andrzej Karpiński, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. prof. R. Kudlińskiego w Warszawie

Sekretarz naukowy: vacat

Ponadto w skład Prezydium Komitetu wchodzą przewodniczący zespołów problemowych.

StrukturaEdytuj

Komitet „Polska 2000 Plus” pracuje w następujących zespołach:

  • Zespół I Nauka, Innowacja, Technologia, przewodniczący prof. dr hab. inż. Andrzej Piotr Wierzbicki
  • Zespół IIKultury i Edukacji, przewodnicząca prof. dr hab. Irena Wojnar
  • Zespół IIIDo konsultacji prognoz z przedstawicielami młodego pokolenia, przewodniczący prof. dr hab. Julian M. Auleytner
  • Zespół IVDemografii i Polityki Społecznej, przewodniczący prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz
  • Zespół VEuropa 2050, przewodniczący prof. dr hab. Antoni Kukliński

Linki zewnętrzneEdytuj