Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

polska wyższa uczelnia publiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) – publiczna ekumeniczna szkoła wyższa posiadająca dwa Wydziały: Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Status prawny uczelni określa ustawa z dnia 16 marca 2000 o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie[3]. Od 2018 uczelnia posiada nową, wybudowaną w latach 2017–2018 własną siedzibę przy ul. Władysława Broniewskiego 48 w Warszawie. W latach 1968–2018 mieściła się w gmachu Centrum Luterańskiego przy ul. Miodowej 21 w Warszawie.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
The Christian Theological Academy in Warsaw
Godło
Ilustracja
Siedziba ChAT na rogu ul. Broniewskiego i Romaszewskiego w Warszawie
Dewiza

Ekumeniczna Uczelnia Chrześcijańska

Data założenia

1954[1]

Typ

publiczna

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Adres

ul. Broniewskiego 48
01–771 Warszawa

Liczba studentów

327[2]

Rektor

abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

Członkostwo

Socrates-Erasmus

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „ChAT Warszawa”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „ChAT Warszawa”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „ChAT Warszawa”
Ziemia52°14′52″N 21°00′24″E/52,247778 21,006667
Strona internetowa

Historia edytuj

Lata 1954–1989 edytuj

Powstała w 1954 na mocy decyzji Rady Ministrów jako kontynuacja Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studium Teologii Prawosławnej nie otrzymało zezwolenia na wznowienie działalności po 1945, natomiast Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1954 i przekształcony – przy współudziale Kościołów starokatolickich – w odrębną Uczelnię: Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Odtąd też istnieje w ChAT Sekcja Teologii Ewangelickiej i Sekcja Teologii Starokatolickiej, a od 1957 również Sekcja Teologii Prawosławnej. Początkowo uczelnia znajdowała się w Chylicach koło Warszawy (obecny Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita”), część zajęć odbywała się w siedzibie Prawosławnego Seminarium Duchownego przy ul. Paryskiej w Warszawie. Od roku akademickiego 1968/1969 siedziba główna uczelni znajdowała się w budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ulicy Miodowej.

W III Rzeczypospolitej edytuj

 
Dawna siedziba ChAT przy ul. Miodowej w Warszawie

Przemiany ustrojowe po roku 1989 pozwoliły rozszerzyć uczelniom, także uczelniom teologicznym, ich zakres autonomii i samodzielności. ChAT wykorzystała tę możliwość, opracowując w 1991 nowy statut uczelni, a także regulaminy studiów, organizacyjny oraz samorządu studenckiego. Przepisy te konkretyzują zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków kierownictwa ChAT oraz zapewniają współudział pracowników i studentów w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących uczelni. W roku akademickim 1991/1992 rozpoczął działalność Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny. Był on praktyczną formą odpowiedzi na wyzwanie postawione przed Kościołami przez wprowadzenie nauki religii do szkół publicznych. W 1996 wyłoniła się konieczność restrukturyzacji Instytutu poprzez przekształcenie go w Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny. Pozyskanie przez Uczelnię profesorów o znacznym dorobku naukowym umożliwiło podjęcie decyzji o utworzeniu z dniem 1 marca 1994 Studium Doktoranckiego w zakresie nauk teologicznych. W 2010 zawarto porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie a Chrześcijańską Akademią Teologiczną, w wyniku którego studenci równolegle studiują na dwóch uczelniach. Rozwiązanie to nawiązywało do wcześniejszego porozumienia między ChAT a Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Wraz z początkiem roku akademickiego 2012/2013 Wydział Teologiczny został podzielony na dwa wydziały: Wydział Teologiczny, w którym odbywają się studia trzech stopni na kierunku teologia oraz Wydział Pedagogiczny (obecna nazwa: Wydział Nauk Społecznych), w którym realizowane są studia I i II stopnia na kierunku pedagogika oraz studia I stopnia na kierunku praca socjalna. W Wydziale Nauk Społecznych nie stosuje się kryterium wyznaniowego.

 
Nowy budynek ChAT przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie (wrzesień 2018)

Od roku akademickiego 2018/2019 zajęcia w obu wydziałach Akademii prowadzone są w jej nowej siedzibie przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie[4].

30 maja 2019 Senat ChAT dokonał wyboru Rady Uczelni w składzie: bp Jerzy Samiec, abp dr hab. Jakub (Kostiuczuk), bp dr hab. prof ChAT Marcin Hintz, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, ks. dr Andrzej Baczyński, ks. infułat Andrzej Gontarek, dr Jarosław Charkiewicz, mec. Tomasz Nast, Sebastian Szymański (przewodniczący samorządu studentów). Tego samego dnia Senat uchwalił także nowy Statut Akademii[5].

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 30 września 2019 przyznała uczelni prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie pedagogiki[6]. Z dniem 1 października 2019 Wydział Pedagogiczny otrzymał nową nazwę: Wydział Nauk Społecznych[7].

Struktura i kierunki kształcenia uczelni edytuj

Akademia ma na celu przygotowanie pracowników duchownych oraz administracyjnych, oświatowych i opiekuńczych do pracy w tzw. zawodach społecznego zaufania. Ekumeniczny charakter ChAT decyduje o tym, że uczelnia realizuje swoje zadania w oparciu o zasadę równouprawnienia, wspólnych wartości wszystkich wyznań chrześcijańskich oraz kultur i tradycji. O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać wszyscy absolwenci szkół średnich. W roku akademickim 2006/2007 ChAT liczyła około tysiąca studentów, 90 nauczycieli akademickich – w tym 20 profesorów i doktorów habilitowanych, 38 doktorów oraz 32 asystentów, starszych wykładowców i wykładowców (z tego ponad 92% stanowili pracownicy mianowani lub zatrudnieni w uczelni jako w pierwszym miejscu pracy).

Z początkiem roku akademickiego 2011/12 w Uczelni studiowało 668 studentów, z czego ok. 100 osób to studenci I roku.

Poczet rektorów ChAT edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Rektorzy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Władze uczelni w kadencji 2020–2024 edytuj

Podstawowe jednostki organizacyjne edytuj

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne edytuj

 • Wydział Teologiczny – dziekan: dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT
 • Wydział Nauk Społecznych – dziekan: prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta
 • Szkoła Doktorska – dyrektor; dr hab. Jakub Slawik
 • Studium Języków Obcych – kierownik: mgr Renata Rudnicka
 • Studium Wychowania Fizycznego – kierownik: mgr Maciej Wenta
 • Biblioteka Główna ChAT – dyrektor: dr Adam Martynowicz
 • Wydawnictwo Naukowe ChAT – redaktor naczelny: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński[10]
 • Dział Administracji – p.o. kanclerz mgr Bogumiła Fliszkiewicz

Współpraca międzynarodowa edytuj

Uczelnia prowadzi współpracę z Wydziałem Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn, Chrześcijańskokatolickim i Ewangelickim Wydziałem Teologii Uniwersytetu w Bernie i Ewangelicką Wyższą Szkołą Zawodową we Fryburgu Bryzgowijskim. Utrzymuje też bliskie więzi z uczelniami prawosławnymi w Siergiew Posad i Atenach.

Działalność wydawnicza edytuj

Przygotowywane w Uczelni publikacje ukazują się w Wydawnictwie Naukowym ChAT. Obok druków zwartych (książek), publikowane są trzy czasopisma naukowe:

Doktorzy honoris causa ChAT edytuj

Odznaczenie uczelniane edytuj

W 2014 Senat ChAT ustanowił odznaczenie uczelniane pn. Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i nadał je: J.E. Metropolicie prof. Sawie, abp. prof. Jeremiaszowi, bp. prof. Wiktorowi Wysoczańskiemu, ks. prof. Marianowi Bendzy, prof. Karolowi Karskiemu i prof. Januszowi T. Maciuszce[23]. W 2016 odznaczenie to przyznano prof. Michaelowi Wolterowi[24], w 2017 ks. prof. Manfredowi Uglorzowi[25], a w 2018 prof. Michałowi Pietrzakowi[26].

Koła Naukowe i organizacje studenckie edytuj

Samorząd studencki edytuj

 • Ada Maria Warowny – przewodnicząca
 • Nenad Mijanović – wiceprzewodniczący
 • Maja Wydra – sekretarz
 • Klaudia Anna Szymańska
 • Kamil Czumaj
 • Justyna Kamińska
 • Damian Heratym
 • Yelyzaveta Maksymova[27]

Samorząd Doktorantów ChAT edytuj

 • mgr Jonasz Oświeciński - przewodniczący
 • mgr Mateusz Jelinek - zastępca przewodniczącego
 • mgr Piotr Dawidziuk - sekretarz[28]

Organizacje studenckie edytuj

 • Koło Teologów Ewangelickich – Maksymilian Gadowski (prezes)
 • Koło Teologów Prawosławnych
 • Koło Naukowe Pracy Socjalnej
 • Koło Naukowe Wielokulturowości
 • Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji
 • Prawosławny Chór ChAT – prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk (dyrygent)

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ChAT edytuj

23 października 2012 roku rozpoczęła się działalność Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który znajduje się pod patronatem ChAT. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) powstał z inicjatywy grupy osób związanych z luterańską parafią Św. Trójcy i spotkał się z przychylnością oraz wsparciem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ChAT. Akademia sprawuje nadzór naukowy nad przedsięwzięciem. Ideą EUTW jest umożliwienie permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia osobom starszym z różnych środowisk konfesyjnych. Prezesem zarządu EUTW jest Roman Michalak.

Kościoły kształcące kadry duchownych i katechetów na ChAT edytuj

W ramach trzech sekcji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kształcą się duchowni i katecheci różnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce i nie tylko.

Sekcja Prawosławna edytuj

Sekcja Ewangelicka edytuj

Sekcja Starokatolicka edytuj

Wykładowcy edytuj

Absolwenci edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Inne osoby związane z ChAT edytuj

Nowa siedziba edytuj

W latach 2017–2018 uczelnia wybudowała nową i pierwszą własną siedzibę, usytuowaną przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie na nabytej w 2011 działce[29][30]. Środki na inwestycję pochodziły z budżetu państwa[31]. W lutym 2017 rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski podpisał umowę ze spółką Strabag na wzniesienie tego budynku. Koszt inwestycji wyniósł 31,2 mln złotych[32]. W grudniu 2017 zakończono 1. etap budowy polegający na zadaszeniu gmachu[33]. Oddanie obiektu do użytku zaplanowano na rok 2018[32]. W czerwcu 2018 uczelnia ogłosiła, że proces budowy gmachu został zakończony i że zajęcia w roku akademickim 2018/2019 będą się odbywały już w nowej siedzibie[4]. 4 października 2018 dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia budynku[34].

Przypisy edytuj

 1. Statut Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, s. 2.
 2. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.”, s. 69, 2019. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163. (pol.). 
 3. Dz.U. z 2021 r. poz. 1365.
 4. a b Nowa siedziba. chat.edu.pl, czerwiec 2018. [dostęp 2018-06-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-28)].
 5. Wybór Rady Uczelni w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz uchwalenie Statutu ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2019-06-05].
 6. Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. chat.edu.pl. [dostęp 2019-10-07].
 7. Wydział Pedagogiczny ChAT zmienia nazwę na Wydział Nauk Społecznych. chat.edu.pl. [dostęp 2019-10-07].
 8. a b Nowa kadencja kierownictwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. chat.edu.pl, 10 września 2020. [dostęp 2020-09-15].
 9. Kierownictwo Uczelni (kadencja 2016–2020). chat.edu.pl. [dostęp 2016-09-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-16)].
 10. Wydawnictwo Naukowe ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2019-10-07].
 11. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” nowym czasopismem ChAT. 25 lutego 2019. [dostęp 2019-03-06].
 12. a b c d 50 lat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 1954–2004, red. Marek Ambroży, Warszawa 2005 ISBN 83-917541-5-4, s. 109.
 13. J. Gryniakow. Sprawozdanie z działalności ChAT w Warszawie za rok akademicki 1980/81. „Rocznik Teologiczny”. s. 152.
 14. Inauguracja roku akademickiego 1994/95 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. polskokatolicki.pl. [dostęp 2018-11-05].
 15. Doktorat honoris causa ChAT dla bpa A. Nossola. polskokatolicki.pl. [dostęp 2016-09-07].
 16. Zwierzchnik greckiego prawosławia doktorem ChAT. 22 sierpnia 2003. [dostęp 2016-09-07].
 17. Informacja o nadaniu doktoratu h.c. metropolicie Cyrylowi. [online] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-03].
 18. Informacja o nadaniu doktoratu h.c. bp Z. Zimowskiemu.. [dostęp 2014-05-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-25)].
 19. SYLWETKA DOKTORA HONORIS CAUSA. chat.edu.pl. [dostęp 2016-07-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-07-14)].
 20. Relacja z nadania tytułu Doktora Honoris Causa. chat.edu.pl. [dostęp 2017-10-27].
 21. Inauguracja roku akademickiego w ChAT i honorowy doktorat dla abp. Anastazego. ekumenia.pl, 2021-10-10. [dostęp 2022-10-10]. (pol.).
 22. UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA PANU PROF. DR. HAB. ZBYSZKOWI MELOSIKOWI PROREKTOROWI DS. RELACJI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM KIERUJĄCEMU SZKOŁĄ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie [online], chat.edu.pl [dostęp 2022-12-02] (pol.).
 23. Tadeusz J. Zieliński. Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ustanowienie – kształt – osoby uhonorowane. „Rocznik Teologiczny”. LVI (2014) (z. 2), s. 273, 2014. 
 24. Medal za „Zasługi dla ChAT”. chat.edu.pl. [dostęp 2019-06-06].
 25. Jerzy Sojka, Nadanie Medalu za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. dr. hab. Manfredowi Uglorzowi, „Rocznik Teologiczny” 4/2017, s. 885–888.
 26. Prof. Michał Pietrzak odznaczony Medalem za Zasługi dla ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2019-01-10].
 27. ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT [online], chat.edu.pl [dostęp 2021-04-25] (pol.).
 28. SAMORZĄD DOKTORANTÓW [online], chat.edu.pl [dostęp 2021-04-25] (pol.).
 29. Ratusz obronił uczelnię przed roszczeniami, „Magazyn Stołeczny” Piątek 16 grudnia 2016, s. 2.
 30. Budowa nowej siedziby ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2017-12-16].
 31. A. Jemielita, Rozpoczęcie roku akademickiego 2011/12 na ChAT, ekumenizm.pl (dostęp: 2011-11-14).
 32. a b Budowa nowej siedziby ChAT. chat.edu.pl, 23 lutego 2017. [dostęp 2017-12-16].
 33. Dobiegł końca I etap budowy nowej siedziby ChAT. chat.edu.pl, 10 października 2017. [dostęp 2017-12-16].
 34. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. chat.edu.pl. [dostęp 2018-09-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-09-19)].

Linki zewnętrzne edytuj