Bogusław Śliwerski

pedagog polski

Bogusław Śliwerski (ur. 4 sierpnia 1954 w Łodzi) – pedagog polski, profesor nauk humanistycznych. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, od 2011 przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk[1][2].

Bogusław Śliwerski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 4 sierpnia 1954
Łódź
Zawód, zajęcie pedagog
Tytuł naukowy profesor
Alma Mater Uniwersytet Łódzki
Stanowisko profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego APS
Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
Strona internetowa

Wykształcenie i przebieg kariery naukowejEdytuj

Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim (1977), następnie podjął pracę na tej uczelni. W 1985 otrzymał stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. Metodologiczne aspekty naukowych dociekań nad samowychowaniem. W 1993 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Przekraczanie granic wychowania. Od „pedagogiki dziecka” do antypedagogiki uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W listopadzie 1999 został mianowany profesorem nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Łódzkim pełnił funkcje kierownika Zakładu Teorii Wychowania (1994–2006) oraz kierownika Katedry Teorii Wychowania (2000–2007). W latach 2004–2010 był rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Do 2015 był profesorem zwyczajnym na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2015 ponownie podjął pracę w Uniwersytecie Łódzkim. Współpracuje ze słowackimi uniwersytetami w Trnawie, Rużomberku i Preszowie.

W latach 2002–2004 był członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej; od 2011 jest przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (ponownie wybrany na tę funkcję w 2015)[3], członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (przewodniczącym jej Sekcji Nauk Społecznych i Humanistycznych do 2016), ponownie wybranym w 2016 (kadencja 2017–2020)[4]. W 2019 r. Fundacja Nauka Polska skierowała przeciwko niemu udokumentowane oskarżenie o popełnienie licznych autoplagiatów w swoich pracach. Na tej podstawie rektor Uniwersytetu Łódzkiego skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego uczelni[5]. Wszystkie zarzuty zostały uznane za bezpodstawne a postępowanie dyscyplinarne decyzją Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Łódzkiego zostało umorzone dnia 11 lutego 2020[6].

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji[7].

Jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2005) oraz członkiem zwyczajnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Wchodzi w skład Rad Naukowych kilku czasopism pedagogicznych, m.in. „The New Educational Review”, „Acta Facultatis Paedagogicus Universitatis Tyrnaviensis”, „Rocznika Pedagogicznego KNP PAN”, „Chowanna”, „Auxilium Sociale Novum”, „Człowiek-Teraźniejszość-Edukacja”, „Keryks”, „Forum Oświatowe”, „Przegląd Pedagogiczny” i „Problemy Wczesnej Edukacji”. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia z Teorii Wychowania”, wydawanego w Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

30 maja 2019 został członkiem Rady Uczelni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie[8].

Działalność społecznaEdytuj

Działał w harcerstwie, był m.in. członkiem Rady Naczelnej ZHP.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnieniaEdytuj

Odznaczenia i nagrody państwoweEdytuj

Wyróżnienia akademickieEdytuj

Nagrody resortoweEdytuj

Otrzymał kilka nagród Ministra Edukacji Narodowej za publikacje naukowe.

Nagrody społeczneEdytuj

Wybrane publikacjeEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Prywatna strona prof. Bogusława Śliwerskiego. [dostęp 2011-02-16].
 2. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. [dostęp 2011-02-16].
 3. Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. uni.lodz.pl. [dostęp 2016-01-15].
 4. Sekcja I Nauk Humanistycznych i Społecznych. ck.gov.pl, 3 kwietnia 2017. [dostęp 2017-04-16].
 5. Kulisy pewnej habilitacji - Dobry i zły autoplagiat, habilitacja.eu [dostęp 2019-10-05] (pol.).
 6. pedagog: Czyżby akademicka wendetta pod pozorem troski o unikanie konfliktu interesów w postępowaniach awansowych?, pedagog, 2 sierpnia 2020 [dostęp 2020-09-01].
 7. Lista kandydatów wybranych na członków RDN, odrębna dla każdej dyscypliny, zawierająca nazwiska i imiona wybranych kandydatów wraz z nazwami podmiotów ich zgłaszających. konstytucjadlanauki.gov.pl. [dostęp 2019-05-25].
 8. Wybór Rady Uczelni w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz uchwalenie Statutu ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2019-06-05].
 9. a b c Bogusław Śliwerski, doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, red. T. Dunin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ​ISBN 978-83-7784-494-6​, s. 94.
 10. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Bogusława Śliwerskiego. uni.lodz.pl. [dostęp 2016-12-01].
 11. a b Bogusław Śliwerski, doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, red. T. Dunin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ​ISBN 978-83-7784-494-6​, s. 74.
 12. a b c Biogram prof. Bogusława Śliwerskiego na witrynie Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (dostęp: 23 maja 2014 r.)
 13. Bogusław Śliwerski, doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, red. T. Dunin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ​ISBN 978-83-7784-494-6​, s. 3.
 14. Informacja o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. B. Śliwerskiemu na witrynie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dostęp: 23 maja 2014 r.)
 15. Nowy doktor honoris causa UKW. Uczenia wyróżniła pedagoga z Łodzi www.metropoliabydgoska.pl [dostęp 2016-12-05]
 16. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu. kul.pl, 16 października 2017. [dostęp 2017-11-18].
 17. Śliwerski B., Filozofia kordialna ukraińskiej pedagogiki serca Wasyla Suchomlińskiego/Кордіалъна філософія українсъкої педагогіки серця Василя Сухомлинсъкого, Kijów: TOB « Видавицтво » Энания України, 2019, ISBN 978-966-316-456-4.
 18. Bogusław Śliwerski doktor honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020, ISBN 978-83-8090-758-4.

Linki zewnętrzneEdytuj