Kompilacja skrośna

technika informatyczna

Kompilacja skrośnakompilacja wykonywana na innej architekturze procesora niż docelowa (np. program komputerowy dla docelowej architektury ARM kompilowany na architekturze x86).

Przykładowy schemat kompilacji skrośnej w wariancie „Canadian Cross”

Istnieje także rodzaj kompilacji skrośnej (skrótowo nazwany „Canadian Cross”), polegający na wykorzystaniu trzech architektur: na architekturze A kompilowany skrośnie jest kompilator dla architektury B i za jego pomocą kompilowany jest skrośnie program na docelową architekturę C.

Kompilacja skrośna w gcc

edytuj

Używając kompilatora gcc, skryptów make oraz configure można łatwo dokonać kompilacji skrośnej: wystarczy wywołać configure z parametrem --target=architektura, gdzie architektura oznacza architekturę docelową.

Zobacz też

edytuj