Konfederacja Inflancka

luźny związek pięciu państewek na terenie historycznych Inflant (1228–1560)

Konfederacja Inflancka (1228–1560) – luźny związek pięciu państewek na terenie historycznych Inflant, tzn. na terenie dzisiejszej Łotwy i Estonii. Jej członkami byli: zakon krzyżacki w Inflantach, biskupstwo Ozylii, archidiecezja ryska, biskupstwo Dorpatu i biskupstwo Kurlandii.

Zostało stworzone przez Wilhelma z Modeny jako kompromis pomiędzy kościołem a rosnącym w siłę zakonem kawalerów mieczowych, który stopniowo podbijał ziemie zamieszkiwane przez plemiona Bałtów (Łatgalów, Zemgalów, Zelów i Kurów) oraz ugrofińskie plemię Liwów. Konfederacja istniała do czasu wojen inflanckich.

Zobacz też edytuj