Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

konkurs muzyki poważnej

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda – organizowany jest corocznie od 1958 roku w Warszawie przez Związek Kompozytorów Polskich.

Główną nagrodę - Nagrodę im. Tadeusza Bairda - w wysokości 2500 dolarów z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie ufundowała Alina Sawicka-Baird, żona zmarłego kompozytora - Tadeusza Bairda. Wyróżnienia przyznaje zarząd ZKP.

Do 1990 roku przedmiotem konkursu był dowolny utwór trwający ponad 5 minut. Uczestnicy wspierani byli w pracy nad utworem 3-miesięcznym stypendium z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Nagrodami były wyjazdy na stypendia zagraniczne i na festiwale muzyczne oraz bezpłatny pobyt na festiwalu muzyki współczesnej Warszawska Jesień. Od 1990 roku ministerstwo nie przyznaje już stypendiów twórczych.

Od 1990 roku Konkurs im. Bairda jest otwarty dla wszystkich polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie ukończyli 35 lat. W każdym roku zmianie ulega rodzaj, skład, forma oraz czas trwania utworu. I Nagrodą nadal jest 2500 dolarów a dla wyróżnionych kompozytorów przewidziano hotel i abonament na wszystkie koncerty Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień".

LaureaciEdytuj

BibliografiaEdytuj