Kontradyktoryjność

Kontradyktoryjność (z łac. contradictio "sprzeczność" od contra "przeciw" i dicere "mówić") – cecha postępowania, w którym istnieją dwie przeciwstawne strony toczące spór. Jeden z elementów sformalizowanej procedury sądowej.

Zobacz teżEdytuj