Konwencja WHO dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu

WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) – Konwencja Ramowa dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu. Traktat Światowej Organizacji Zdrowia przyjęty w Genewie 21 maja 2003 roku podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia. To pierwszy międzynarodowy traktat o zdrowiu publicznym. Wszedł w życie 27 lutego 2005 roku.

Traktat przyjęły 181 kraje i jest on prawnie wiążący w 124 krajach, reprezentujących 2,3 mld ludzi. Zakazane są zastrzeżenia (art. 30), depozytariuszem jest Sekretarz Generalny ONZ (art. 37), językami autentycznymi arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański (art. 38). Spory rozstrzygają strony w pokojowy sposób, wybrany przez siebie (art. 27).

Traktat jest sponsorowany przez organizację WHO Tobacco Free Initiative, zajmującą się redukowaniem efektów zdrowotnych związanych z paleniem tytoniu.

Przeznaczeniem traktatu jest ustawienie limitów związanych z produkcją, sprzedażą, dystrybucją, opodatkowaniem, reklamą tytoniu.

Protokół uzupełniający w sprawie wyeliminowania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi ułożono 12 listopada 2012 r. w Seulu na piątej sesji konferencji stron, obowiązuje od 25 września 2018 r. po ratyfikacji przez 40 państw, obecnie stronami jest 57 państw. Polska nie należy do Protokołu.

WymaganiaEdytuj

Państwa, które podpisały traktat zobowiązane są m.in. do:

  • wprowadzenia zakazu reklam tytoniu, jeżeli nie ma takiego zapisu w prawie danego państwa
  • nakłonienia producentów papierosów do zwiększenia ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach, tak aby zajmowały one co najmniej 30% jednej strony opakowania
  • ograniczenia albo zakazu palenia w wielu typach miejsc publicznych

oraz proszone o:

  • zwiększenie podatków na tytoń (w celu zmniejszenia jego użycia)

Linki zewnętrzneEdytuj