Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

stanowisko osoby kierującej Sekretariatem ONZ
(Przekierowano z Sekretarz Generalny ONZ)

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych kieruje pracami Sekretariatu ONZ.

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
Secretary-General of the United Nations
Obecny sekretarz generalny
Obecny Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
António Guterres, obecny sekretarz generalny ONZ
Stanowisko
Organizacja

 ONZ

Data utworzenia

1945

Pierwszy sekretarz generalny

Trygve Lie

Długość kadencji

5 lat

Obecny sekretarz generalny

António Guterres

Obecny od

1 stycznia 2017

Siedziba

Nowy Jork

Strona internetowa

Wybierany jest na kadencję pięcioletnią przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Do kompetencji sekretarza generalnego należy zarządzanie majątkiem ONZ i prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich organów organizacji.

Obowiązki Sekretarza

  1. administracja i zarządzanie sekretariatem;
  2. reprezentowanie ONZ wobec wszystkich państw i organizacji;
  3. utrzymywanie stałych kontaktów ze wszystkimi państwami członkowskimi;
  4. prezentacja działania ONZ światowej opinii publicznej;
  5. koordynacja działania systemu ONZ;
  6. kreowanie nowych koncepcji i strategii;
  7. pośrednictwo w sporach międzynarodowych;
  8. nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka;
  9. nadzór nad akcjami humanitarnymi.

Sekretariat składa się z wielu biur i departamentów zajmujących się bieżącą działalnością ONZ. Sekretariat ma swoje biura w Genewie, Wiedniu i Nairobi. W sekretariacie pracuje ok. 15 tys. pracowników.

Sekretarze generalni ONZ

edytuj
Nr Zdjęcie Sekretarz generalny Okres urzędowania Kraj pochodzenia Uwagi
  Gladwyn Jebb 24 października 1945–
2 lutego 1946
  Wielka Brytania Sprawował funkcję jako pełniący obowiązki.
1   Trygve Lie 2 lutego 1946 –
10 listopada 1952
  Norwegia Zrezygnował ze stanowiska.
2   Dag Hammarskjöld 10 kwietnia 1953 –
18 września 1961
  Szwecja Zginął w katastrofie lotniczej w Północnej Rodezji (obecnie Zambia).
Uhonorowany pośmiertnie Pokojową Nagrodą Nobla (1961).
3   U Thant 30 listopada 1961 –
31 grudnia 1971
  Birma Po drugiej kadencji przeszedł na emeryturę.
4   Kurt Waldheim 1 stycznia 1972 –
31 grudnia 1981
  Austria Chińskie veto dla jego trzeciej kadencji. Po 1981 już żaden sekretarz generalny nie ubiegał się o trzecią kadencję.
5   Javier Pérez de Cuéllar 1 stycznia 1982 –
31 grudnia 1991
  Peru
6   Butrus Butrus Ghali 1 stycznia 1992 –
31 grudnia 1996
  Egipt Amerykańskie veto dla drugiej kadencji.
7   Kofi Annan 1 stycznia 1997–
31 grudnia 2006
  Ghana W 2001 został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.
8   Ban Ki-moon 1 stycznia 2007–
31 grudnia 2016
  Korea Południowa
9   António Guterres od 1 stycznia 2017
  Portugalia