Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych

organ ONZ
(Przekierowano z Sekretariat ONZ)

Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Secretariat) – organ administrujący i koordynujący pracę Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ); sekretariatem kieruje sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Instytucję Sekretariatu wprowadziła Karta Narodów Zjednoczonych (1945), w art. 7 oraz rozdziale XV (art. 97-101); do zadań Sekretariatu obok bieżącego nadzoru prac zaliczono także sygnalizowanie Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zagrożeń dla świata i pokoju.

Art. 102 nakazuje rejestrować w Sekretariacie wszystkie umowy międzynarodowe.

W latach 60. XX w. na wniosek ZSRR oraz państw Trzeciego Świata przeprowadzono reorganizację Sekretariatu w celu wprowadzenia zasady reprezentacji geograficznej. Obowiązuje także zasada niezależności personelu od instrukcji rządów narodowych.

Sekretariat zatrudnia około 15 tysięcy pracowników.

Sekretarze edytuj

Pracami Sekretariatu (z siedzibą w Nowym Jorku) kieruje Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj