Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw

Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw (ang. Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages) – międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 listopada 1962 roku, która weszła w życie 9 grudnia 1964 roku.

kolor czerwony - sygnatariusze
kolor zielony - uczestnicy

Zobowiązuje państwa do wyznaczenia najniższego wieku zawierania małżeństw. Konwencja w art. 1 stwierdza, że małżeństwo może być zawarte tylko za pełną i swobodną zgodą przyszłych małżonków[1][2]. Wszystkie małżeństwa powinny być zarejestrowane przez właściwą władzę w odpowiednim rejestrze urzędowym[3].

Depozytariuszem jest Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, językami autentycznymiangielski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski. Spory rozstrzyga Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, o ile strony nie uzgodnią innego sposobu (art. 8).

Konwencję ratyfikowało 56 państw ze 193 będących członkami ONZ, 6 innych podpisało bez ratyfikacji[4]. Może stracić moc razie spadku ilości stron poniżej 8 (art. 7).

1 listopada 1965 Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Zalecenie w sprawie zgody na małżeństwo, minimalnego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw wzywając wszystkie państwa do przestrzegania tych trzech zasad[5].

Polska ratyfikowała Konwencję 18 grudnia 1964 roku[6].

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Preambuła cytuje art. 16 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: 1. Mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice ras, narodowości lub wyznania, mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu. 2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków.
  2. Agnieszka Grzybek (red.): Prawa kobiet w dokumentach ONZ. Warszawa: Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych – OŚKa, 1996, s. 259. ISBN 83-909820-2-1.
  3. Wszystkie trzy wymogi wieku, dobrowolności i rejestracji wprowadziła wcześniej w art. 2 Uzupełniająca Konwencja o zniesieniu niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa podpisana w Genewie 7 września 1956 (Dz.U. z 1963 r. nr 33, poz. 185, lista stron).
  4. Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages – status at 19.11.2012 (ang.). [dostęp 2012-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-09-20)].
  5. Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages General Assembly resolution 2018 (XX) of 1 November 1965
  6. Dziennik Ustaw 1965 r. nr 9 poz. 53