Korozja jądrowa

korozja wywołana działaniem silnego promieniowania jądrowego

Korozja jądrowakorozja wywołana działaniem silnego promieniowania jądrowego (np. w reaktorach jądrowych).

Promieniowanie jonizujące o dużej energii, szczególnie promieniowanie alfa, neutrony i protony o dużej prędkości wnikają do materiałów, powodując przemiany jądrowe, jonizację atomów oraz defekty struktury powodujące zmianę właściwości materiałów. W wyniku czego występują zjawiska pełzania radiacyjnego i kruchości wysokotemperaturowej (helowej), pęcznienie radiacyjne i przyspieszenie korozji. Największe znaczenie ma promieniowanie neutronowe, szczególnie neutrony prędkie[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Waldemar Biłous i inni, Stale zbiornikowe dla energetyki jądrowej, [w:] Seminarium Naukowo-Techniczne „Badania Materiałowe na Potrzeby Elektrowni i Przemysłu Energetycznego”, Bolesław Zubowski (red.), Zakopane: Instytut Energii Atomowej, [2005], s. 96 [dostęp 2020-02-16] [zarchiwizowane z adresu 2020-02-16].